Bildirilerin Tam Metin Olarak Yayınlanması

Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri "Turkish Journal of Aquatic Science" veya "Journal of Aquatic Engineering and Fisheries Research" isimli dergilerde basılacaktır. Seçim yazarlara ait olup tam metin bildiri gönderimi için son tarih daha sonra açıklanacaktır. Dergilerin yazım kurallarına ulaşmak için aşağıdaki web adreslerini kullanabilirsiniz.

  • Turkish Journal of Aquatic Science   

 http://dergipark.gov.tr/tjas

  • Journal of Aquatic Engineering and Fisheries Research     

http://jaefr.scientificwebjournals.com