Bildirilerin Tam Metin Olarak Yayınlanması

Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri "Turkish Journal of Aquatic Science" veya "Journal of Aquatic Engineering and Fisheries Research" isimli dergilerde yayınlanacaktır. Seçim yazarlara ait olup, dergilerin yazım kurallarına ulaşmak için aşağıdaki web adresleri kullanılabilir.

 

Turkish Journal of Aquatic Science
http://dergipark.gov.tr/tjas

Journal of Aquatic Engineering and Fisheries Research
http://jaefr.scientificwebjournals.com